caută:   
 
 

profesie

 
A fi bibliotecar înseamnă maturitate temperamentală, echilibru, cunoaştere, perseverenţă, cultură, informaţie, pregătire, răbdare, spirit de prudenţă, amabilitate, simţ analitic, spirit critic, creativitate, capacitate de sinteză, curiozitate intelectuală, rigoare etc.

Profesionistul din bibliotecă nu este un simplu angajat care difuzează cartea sau informaţia în format tipărit. În raport cu clienţii bibliotecii el caută să înţeleagă interlocutorul, psihologia şi personalitatea fiecărui beneficiar. El este un agent cultural şi educaţional, utilizează oportunităţile pentru îmbogăţirea cunoştinţelor profesionale. El face cultură la locul său de muncă. El ştie să selecteze din multitudinea de documente pe cele mai valoroase şi să le difuzeze în rândul utilizatorilor. El identifică cele mai importante elemente ale obiectivelor, ierarhizarea lor valorică. Prelucrează documentele în conformitate cu regulile domeniului biblioteconomic şi bibliologic, organizează activitatea într-o bibliotecă după standarde specifice, fapt care presupune un grad de profesionalism şi contact permanent cu utilizatorii şi cartea. Bibliotecarul este într-o formare permanentă. Toate acestea îi conferă bibliotecarului şi statutul de cercetător în domeniu.

Varietatea şi complexitatea proceselor care se desfăşoară într-o bibliotecă ar trebui să îi asigure un prestigiu în societate. Din păcate, lipsa recunoaşterii profesiilor infodocumentare şi de bibliotecă încă persistă, deşi mulţi dintre clienţii/beneficiarii bibliotecilor sunt convinşi şi conştienţi de valoarea muncii bibliotecarului.

Aflat în serviciul clienţilor bibliotecii, bibliotecarul trebuie să se angajeze:
  • să respecte pe toţi utilizatorii săi şi să excludă orice manifestare discriminatorie referitoare la apartenenţa etnică, religioasă, rasială, sexuală, de vârstă, şi condiţie fizică a utilizatorului;
  • să asigure servicii bine organizate, cu răspunsuri imparţiale şi politicoase;
  • să susţină o politică de servicii şi tratament echitabilă;
  • să asigure respectarea dreptului la confidenţialitate asupra datelor personale şi a informaţiei solicitate şi utilizate;
  • să ofere răspunsuri clare tuturor solicitărilor;
  • să asigure libertatea intelectuală, dar şi să respecte proprietatea intelectuală (copyright);
  • să promoveze ideea de bibliotecă deschisă şi să contribuie la deschiderea informaţională în societate;
  • să permită accesul liber, egal şi gratuit la informare şi să asigure condiţii egale de lucru pentru toţi beneficiarii săi;
  • să insufle utilizatorului respect pentru document şi carte.

În interiorul cadrului profesional specialistul din bibliotecă trebuie să se implice în procesul de instruire şi formare continuă, să promoveze politicile şi interesele instituţiei pe care o reprezintă, să susţină prin contribuţia personală afilierile profesionale, să promoveze tradiţiile şi realizările domeniului biblioteconomic şi infodocumentar naţional, să îşi facă meseria fără a permite satisfacerea unor interese personale, să participe la procesul de informare asupra problemelor referitoare la viaţa profesională, să studieze noi modalităţi de îmbunătăţire a calităţii muncii executate şi să accepte schimbarea şi implementarea tehnologiilor avansate în domeniu.

sus

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 

 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-18:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50
marți, joi: 12:00-19:50

Săli de lectură deschise:

- Sala de științe filologice Mihai Eminescu (etaj I, Corp C): 
luni, miercuri, vineri : 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Sala de copii și tineret Ionel Teodoreanu (etaj I, corp A):
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

Sala Ludoteca Apolodor din Labrador (etaj mezanin):
luni, miercuri, vineri: 11.00-13.00 / marți, joi: 12.00-14.00

- Centrul de Resurse și Informare American Corner București (etaj 1, corp E):
luni, vineri: 8:30-16:30; marți, miercuri, joi: 10:00-18:00 (inclusiv împrumut la domiciliu)

- Sala multimedia George Enescu (etaj 6, corp A):
luni - vineri: 09:00-17:00

- Sala de presă Gr. Asachi (etaj 2, corp E):
Programare la adresa comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.

- Sala de colecții speciale Alexandre Saint-Georges (etaj 5, corp A):
luni-vineri: 09:00-17:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2024 Biblioteca Naţională a României