caută:   
 
 

bibliografia naţională

 

Bibliografia Națională curentă, realizată de Biblioteca Națională a României pe baza publicațiilor primite prin Depozit legal, reflectă producția națională editorială curentă.

Bibliografia Națională curentă este disponibilă gratuit, atât sub formă de publicație periodică, în format pdf, cât și sub formă de înregistrări bibliografice, în baza de date a Bibliotecii Naționale, accesibilă online.

Bibliografia Națională curentă este organizata în serii, după tipul de documente. Seriile Bibliografiei Naționale curente sunt evidențiate în catalogul online al bibliotecii ca baze de date distincte, pentru a facilita regăsirea informației.

Înregistrările bibliografice pot fi preluate (în format Unimarc) prin protocolul Z39.50.

Descrierile bibliografice sunt realizate în conformitate cu standardele internaționale în domeniu (ISBD, CZU), în softul de bibliotecă Aleph, format Unimarc.


Cărţi, albume, hărţi
Teze de doctorat
Românica
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale
Publicaţii seriale
Articole din publicaţii periodice. Cultură
ABSI- Articole din bibliologie și știința informării

Cărţi, albume, hărţi
Seria apare din anul 1952, având o periodicitate bilunară. Înregistrează toate publicaţiile în format electronic sau tipărit editate pe teritoriul ţării. Nu fac obiectul înregistrărilor bibliografice tipărituri din categoria pliantelor, programelor de orice fel etc.

Bibliografia Naţională Română. Cărţi. Albume. Hărţi. An. LXV, Nr. 21/2016

Arhiva


Teze de doctorat.
Seria apare din anul 1995 cu o periodicitate semestrială (până în 2007 s-a editat anual) şi oferă instrumente de evaluare a tendinţelor cercetării ştiinţifice pe plan naţional.

Bibliografia Naţională Română. Teze de doctorat. Anul XIX, Nr. 1/2013

Arhiva

Românica
Cuprinde descrierea bibliografică a diverselor documente (cărţi, albume, hărţi, teze de doctorat) publicate în străinătate semnate/editate de autori/editori români sau de origine română ori consacrate, integral sau parţial, unei tematici româneşti. Apare anual din 1990. La alcătuirea acestei publicaţii sunt folosite, în principal, următoarele surse: catalogul publicaţiilor din Biblioteca Naţională a României, baza de date OCLC, cataloagele on-line ale unor biblioteci naţionale din Europa, America de Nord şi Israel, ediţii Books in Print ale diverselor ţări etc.
Bibliografia Naţională Română. Românica. 2020

Arhiva

Documente muzicale tipărite şi audiovizuale.
Apare din anul 1968 cu o periodicitate trimestrială şi cuprinde producţia naţională de partituri, CD-uri, DVD-uri, discuri, casete.
Bibliografia Naţională Română. Documente Muzicale tipărite şi audiovizuale. 2021.

Arhiva

Publicaţii seriale
Seria apare anual din 1992 şi înregistrează producţia naţională de publicaţii periodice intrate în colecţiile bibliotecii prin Depozitul legal.

Bibliografia Naţională Română. Publicaţii seriale. 2019

Arhiva

Articole din publicaţii periodice. Cultură
Apare din anul 2000, reluând, numai pentru domeniul sus amintit, bibliografia naţională de articole apărută în perioada 1953-1988. Bibliografia are o periodicitate lunară. Cuprinde articole din publicaţiile de cultură existente în Depozitul legal al bibliotecii naţionale. Sunt excluse articole din alte domenii decât cultură, articole de revista presei, notiţe informative, anunţuri, etc.

Bibliografia Naţională Română. Articole din publicaţii periodice. Cultură. An. XVIII, Nr. 12/2018

Arhiva


ABSI- Articole din bibliologie și știința informării

Din anul 2015, ABSI - Abstracte în bibliologie şi ştiinţa informării devine serie a Bibliografiei Naționale Române cu titlul ABSI - Articole din bibliologie şi ştiinţa informării, continuând numerotarea publicației anterioare. Publicația este un referenţial la nivel naţional al articolelor apărute atât în publicaţii periodice româneşti din domeniul bibliologiei şi ştiinţei informării, deţinute în Depozitul Legal al Bibliotecii Naţionale a României, cât şi în publicaţii electronice româneşti. Se adresează profesioniştilor din reţeaua de biblioteci publice, universitare, specializate etc., cadrelor didactice şi studenţilor din programul de studiu din domeniul ştiinţelor informării şi documentării. Descrierile bibliografice sunt realizate în conformitate cu standardele internaționale în domeniu (ISBD, CZU), format Unimarc. Înregistrările bibliografice pot fi preluate (în format Unimarc) prin protocolul Z39.50. ABSI este disponibil gratuit, atât sub formă de publicație periodică semestrială, în format pdf, cât și sub formă de înregistrări bibliografice în baza de date a Bibliotecii Naționale, accesibilă online.

Articole în bibliologie şi ştiinţa informării. Anul LVII, nr. 1/2017
Arhiva
sus

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 

 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-18:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50
marți, joi: 12:00-19:50

Săli de lectură deschise:

- Sala de științe filologice Mihai Eminescu (etaj I, Corp C): 
luni, miercuri, vineri : 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Sala de copii și tineret Ionel Teodoreanu (etaj I, corp A):
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

Sala Ludoteca Apolodor din Labrador (etaj mezanin):
luni, miercuri, vineri: 11.00-13.00 / marți, joi: 12.00-14.00

- Centrul de Resurse și Informare American Corner București (etaj 1, corp E):
luni, vineri: 8:30-16:30; marți, miercuri, joi: 10:00-18:00 (inclusiv împrumut la domiciliu)

- Sala multimedia George Enescu (etaj 6, corp A):
luni - vineri: 09:00-17:00

- Sala de presă Gr. Asachi (etaj 2, corp E):
Programare la adresa comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.

- Sala de colecții speciale Alexandre Saint-Georges (etaj 5, corp A):
luni-vineri: 09:00-17:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2024 Biblioteca Naţională a României